AWT International

AWT International SkyTrack™ sustav je prvenstveno implementiran u svrhu prijenosa podataka izMeđu HHT-a i centrale uz dodatnu Mogućnost praćenja vozila. U planu je geokodiranje lokacija kupaca radi dodatnih GIS analiza