English (United Kingdom)Italian - ItalyCroatian(HR)
Implementacija Distribucija Plina

Distribucija Plina

proplinSkyTrack distribucija plina SkyDP
SkyTrack sustav za distribuciju plina SkyDP unaprijeđuje i modernizira rad tvrtki za distribuciju ukapljenog neftnog plina.  SkyDP temelji se na integriranoj informacijsko – komunikacijskoj platformi i služi kao alat za prodaju plina, nadzor i kontrolu distributivnih vozila.

SkyTrack sustav za distribuciju ukapljenog naftnog plina nastao je kao rezultat analize rada i u suradnji sa tvrtkom PROPlin u Zagrebu koja u svom voznom parku ima 40-ak vozila za distribuciju plina. Sustav je automatiziran, a povezan je s postojećim uređajima na vozilu te poslovnim sustavom u centrali. 

SkyTrack sustav za distribuciju plina sastoji se od:

* SkyTrack centrale sa svim potrebnim GSM, GIS, poslovnim i podatkovnim servisima, koja zajedno sa setom SkyTrack aplikacija čini dio sustava u centrali
* Vektorskih karata implementiranih u SkyTrack aplikacije
* SkyTrack Mobile uređajaza praćenje, nadzor i kontrolu vozila, te prijenosa podataka
* SkyTrack MicroBox uređaja za nadzor istakanja i prodaje plina
* Symbol HHT uređaja i Extech termalnog pisaća za maloprodaju
* Symbol HHT uređaja i O'Neil matričnog pisaća za veleprodaju
* SkyTrack seta HHT aplikacija za maloprodaju i veleprodaju
* SkyTrack PDA seta aplikacija za terenski nadzor vozila na prijenosnim računalima ili dlanovnicima

Osnovne mogućnosti SkyTrack sustava za distribuciju plina:

* SkyTrack uređaj u vozilu nadzire i prati kretanje vozila i željene događaje
* SkyTrack uređaj posjeduje sve potrebne prenaponske i toplinske zaštite te zaštitu od kratkog spoja
* MicroBox uređaj nadzire istakanje plina na lokaciji i prenosi podatke u Skytrack sustav
* Fuelcheck uređaj nadzire razinu goriva u spremniku
* SkyTrack shop aplikacija za HHT (ručno računalo) koristi se za maloprodaju i veleprodaju plina na lokaciji
* HHT (dlanovnik) i pisać povezani su sa SkyTrack sustavom

* Podaci o maloprodaji i veleprodaji razmjenjuju se s poslovnim sustavom putem SkyTrack sustava
* praćenje kretanja i trenutne pozicije jednog ili više vozila na mapi u centrali
* Omogućeno praćenje kretanja i pozicije vozila na ručnim računalima (PDA)
* praćenje željenih statusa i događaja na vozilima (paljenje sirene, motora, nivo goriva u spremniku, ...)
* Omogućeno definiranje i pohrana geokodiranih objekata na mapi (točke interesa) – npr. Kupci, skladišta, benzinske pumpe, ...
* Omogućeno definiranje i pohrana zona
* Svi podaci pohranjuju se u SQL bazu podataka
* moguća rekonstrukcija svakog događaja
* Izrada statističkih i analitičkih izvještaja
* Korisnicima ručnih računala (PDA) omogućena i navigacija
* Skytrack sustav u potpunosti je hrvatski proizvod

Mailing lista

Upišite se u SkyTrack ™ mailing listu i budite ažurirani