English (United Kingdom)Italian - ItalyCroatian(HR)
Rješenja Navigacija i komunikacija

Navigacija i komunikacija

Skytrack sustav omogućava komunikaciju na više nivoa, od vozača i operatera sve do komunikacije uređaja sa periferijom u vozilu.  Komunikacija između SkyTrack centrale i vozila ide preko GPRS-a dok komunikacija uređaja sa periferijom ide preko digitalnih i analognih ulaz/izlaza, RS232, 1-wire i Bluetooth-a.  Komunikacija sa vozačem ide preko vanjskog rješenja za navigaciju Garmin kojem se mogu slati rute i lokacije te tekstualne poruke za vozača. Vozač može odgovarati na te poruke preko navigacijskog uređaja. Brza i efikasna komunikacije je osnova sustava praćenja i daje niz mogućnosti operateru  da dobije pravovremene informacije i da obavi efikasnu provjeru rada vozila.

Integracija sa Handheld Terminal uređajima

SkyTrack uređaj spojen sa HHT uređajem nudi niz mogućnosti  kao prijenos podataka između HHT uređaja i Skytrack centralnog servera te slanje podataka direktno u klijentov poslovni sustav.  Rješenje je prilagođeno radu komercijalista i prijenosu podataka o prodaji sa HHT uređaja, također i obostranoj razmjeni  datoteka između HHT uređaja, SkyTrack centralnog servera i klijentovog poslovnog sustava. Komunikacija između HHT uređaja i Skytrack uređaja u vozilu se može odvijati preko Bluetooth-a ili RS232. SkyTrack uređaj u vozilu prebacuje datoteke sa HHT uređaja na SkyTrack centralu preko GPRS-a i ti podaci se dogovorenim protokolom prebacuju u poslovni sustav.

Komunikacija sa senzorima i perifernim uređajima

1-Wire pruža transfer podataka malim brzinama, signalizaciju i napajanje preko istog signala, naravno koristeći dvije žice, jednu za uzemljenje i drugu za napajanje i prijenos podataka, a razvijena je od strane Dallas Semiconductor.  SkyTrack uređaj u vozilu koristi ovu tehnologiju za komunikaciju sa temperaturnim sondama i spoj na čitač I-button ključića.

RS232 je standardni međusklop za serijski prijenos binarnih podataka između datotečne spojne opreme, a SkyTrack uređaj u vozilu koristi  RS232 za komunikaciju sa eksternim komunikacijskim modulima kao što su Bluetooth modul,  Wifi modul, HART modem za spajanje na micromotion senzore i FMS interface za spajanje na CAN sabirnicu u vozilu.

Analogno-Digitalni ulazi/izlazi  služe za spajanje niza jednostavnih senzora na uređaj kao što su magnetske sklopke za senzore otvaranja vrata i analogne senzore za mjerenja napona.

Bluetooth  komunikacija se koristi za spajanje i prijenos datoteka sa HHT uređaja na Skytrack centralu preko SkyTrack uređaja u vozilu.

CAN Portovi služe za komunikaciju sa CAN sabirnicom u vozilu i preuzimanje telemetrijskih podataka o radu motora. Koriste se CAN High i Low portovi.

Navigacija

Integracija sa vanjskim navigacijskim rješenjem omogućava slanje ruta i odredišnih točaka u navigacijski uređaj u vozilu. Rješenje također omogućava obostranu komunikaciju između dispečera i vozača preko tekstualnih poruka.

Mailing lista

Upišite se u SkyTrack ™ mailing listu i budite ažurirani