English (United Kingdom)Italian - ItalyCroatian(HR)
Sustav SkyTrack™ Aplikacije

SkyTrack™ Aplikacije

SkyTrack™ set aplikacija vrhunski je alat za prikupljanje, obradu i analizu podataka o radu flote, daje sveobuhvatan uvid u lokaciju, stanje i rad flote, omogućava pravovremenu intervenciju, te olakšava i ubrzava planiranje kao i učinkovito donošenje poslovnih odluka.

Pregled i analiza rada, izvještajni sustav

SkyTrack Position Manager
Na mapi pruža uvid u trenutnu poziciju vozila flote, povijest kretanja, potpunu rekonstrukciju događaja, kao i osnovne statističke podatke. Aplikacija omogućava postavljanje željenih objekata, definiranje zona rada i ruta vozila. U aplikaciji se vozila mogu pratiti i u "on-line" modu, te se mogu primati i obrađivati alarmi.

SkyTrack Statistika
Pregled pune statistike pojedinog vozila, grupe ili cijele flote. Pregled događaja i praćenih parametara po redoslijedu, tip, trajanju i lokaciji, u tabličnom i grafičkom prikazu.

SkyTrack Analitika
Potpuna analiza rada vozila, analiza izvršenja zadanih ruta i isporuka, te utroška vremena po vozilu, vozaču ili klijentu.

Upravljanje ljudskim resursima

SkyTrack Registracija
Sustav elektronske prijave vozača na vozilo, povezan sa svim SkyTrack aplikacijama.

SkyTrack Ocjena vožnje
Detaljna analiza vožnje pojedinog vozača i usporedba sa drugim vozačima, ukazuje na faktore rizika, ocjenjuje ekonomičnost pojedinog vozača.

SkyTrack HRM (Ljudski resursi)

Vođenje podataka o radnim i neradnim danima djelatnika tvrtke, uključena je razrada po vrstama neradnih (godišnji odmor, bolovanje, izostanak s posla) i radnih dana. Moguć je i import podataka koje kadrovska služba priprema u nekom drugom formatu putem .csv datoteka.

Logistika i upravljanje dostavom

SkyTrack Logistika
Optimizacija i upravljanje resursima transporta, ručno raspoređivanje robe za distribuciju, automatska optimizacija ruta
* Radno vrijeme vozača
* Radno vrijeme objekta
* Matrica roba x kamion
* Matrica roba x roba
* Matrica vozilo x objekt
* Jedno ili više skladišta/DC-a
* Volumen, težina, palete ili neki drugi parametar za vozilo/robu
* Eko distribucija
Najmanji broj vozila, što manje km, baza znanja s automatskim učenjem na osnovu podataka s terena

SkyTrack Otpremnik
Rad u otpremi, omogućava ručno povezivanje transporta i robe, automatsko izdavanje potrebne dokumentacije, veza s Logistikom i Dispečerom, izmjene plana dostava u zadnji tren, skup izvještaja

SkyTrack Dispečer
praćenje realizacije u realnom vremenu, automatski alarmi u slučaju nepravilnosti, usporedba plana (logistika, otpremnik) i realizacije, automatski izračun troškova:

* Po vozilu
* Po ruti
* Po vozaču
* Po objektu
* Po robi

Administracija flote i praćenje troškova

SkyTrack Administrator
Postavljanje privilegija sustava, definiranje i određivanje korisnika, udaljena dogradnja uređaja, postavljanje i praćenje komunikacije.

SkyTrack Vozni Park
Potpuno praćenje troškova voznog parka, izrada prijevoznica, putnih računa, putnih naloga. obrađun rada vozila i/ili vozača, usporedba perioda, vozila ili vozača.

 

Mailing lista

Upišite se u SkyTrack ™ mailing listu i budite ažurirani