English (United Kingdom)Italian - ItalyCroatian(HR)
Sustav Tehnologija

Tehnologija

SkyTrack sustav koristi širok spektar tehnologija i s toga mu je i paleta mogućnosti izrazito velika.

GPS


Satelitski sustav za pozicioniranje
ili GPS (Global Positioning System) je sustav za određivanje točne pozicije na zemlji.

Sustav radi uz pomoć 27 satelita, od kojih su 24 aktivna a tri, u slučaju kvara, služe kao pričuva. Za izračun pozicije je potreban signal od najmanje tri satelita (triangulacija). Vrijeme koje je potrebno da odaslani signal prijeće razdaljinu izmedju jednog satelita i određene točke na zemlji služi za izračun njihovog razmaka. Na taj način se izračunava beskonačno mnogo točaka u prostoru, odnosno promjer jedne kugle, na čijoj površini se bilo gdje može nalaziti Određena točka. Signalima odaslanim sa dva satelita dobiju se dvije kugle, čiji presjek je krivulja u svemiru, koja dijelom leži na zemlji. Tek je sa signalom trećeg satelita moguće utvrditi točan položaj objekta na zemlji. Presjek tri kugle su dvije točke, od kojih je jedna na zemlji, a druga negdje u svemiru. Ako se zanemari točka u svemiru, kao rezultat ostaje točka na zemlji. Time je trodimenzionalno Određen položaj točke na zemlji.

Ovaj sustav je u vlasništvu američkih vojnih snaga, a za vrijeme rata mu može biti smanjena točnost koja inaće iznosi oko 10 centimetara. Dodatno se može koristiti i referentni signal stanice na zemlji, koji služi za korekciju i povećava točnost sistema na oko 1-2 cm. Za te svrhe se upotrebljava referentna stanica poznate pozicije i koja na osnovu toga može izračunati grešku GPS sistema te je ispraviti. Stanica korekciju odašilje u obliku signala koji može biti upotrijebljen zavisno od njenog dosega.

GPRS


General Packet Radio Service (GPRS)
je sustav koji služi prijenosu podataka u GSM standardu. GPRS usluga se može koristiti kao osnova za usluge kao što je WAP, SMS ili Multimedia Messaging System. Koristi se i za usluge za mobilni pristup internetu, kao što je e-mail ili on-line pristup.

Wi-Fi


Wi-Fi
je zaštitni znak koji se postavlja na certificirane proizvode za bežičnu lokalnu računalnu mrežu (WLAN) zasnovane na specifikacijama IEEE 802.11, a neformalno često i sinonim za cijelu takvu tehnologiju.

Certifikat izdaje istoimena neprofitna udruga proizvođaća Wi-Fi Alliance sa svrhom poticanja Međusobne kompatibilnosti i promoviranja svojih proizvoda.

Bluetooth


Bluetooth je način bežične razmjene podataka izMeđu dva ili više uređaja. Većina današnjih modernih računala, mobitela i mp3 playera i sl. imaju Mogućnost slanja podataka pomoću Bluetootha. Kao Većina veza nije klasična i ne mora se točno usmjeravati. Jer bluetooth stvara "krug" od uređaja od kojeg kreće, pa se povezuje s drugim uređajem gdje god se on nalazio u radijusu cca. 10 metara. Bluetooth je dobio naziv po Haraldu Plavozubom (eng. Harold Bluetooth) koji je bio poznat po svojim mogućnostima diplomatskih pregovora, gdje je često uspjevao napraviti visoko razumijevanje i komunikaciju izMeđu više strana.

RS232


RS-232
ili EIA RS-232C je standardni Međusklop za serijski prijenos binarnih podataka izMeđu datotečne spojne opreme DTE (eng. Data terminal equipment) i datotečne komunikacijske opreme DCE (eng. Data communication equipment). RS-232 također se koristi kao standardni serijski Međusklop na računalima, no u zadnje vrijeme sve više ga istiskuju iz upotrebe noviji serijski Međuskopovi poput USB ili Firewire. Postoji još jedan standard sličan RS-232: ITU-T standard V.24.


1-Wire

1-Wire je zaštitni znak od Dallas Semiconductor Corp. za komunikaciju izMeđu uređaja po sistemu sabirnice koja je razvijena od strane Dallas Semiconductor. 1-Wire pruža transfer podataka malim brzinama, signalizaciju i napajanje preko istog signala, naravno koristeći dvije žice, jednu za uzemljenje i drugu za napajanje i prijenos podataka.

MySQL

MySQL je besplatan, open source sustav za upravljanje bazom podataka. Uz PostgreSQL MySQL je čest izbor baze za projekte otvorenog koda, te se distribuira kao sastavni dio serverskih Linux distribucija, no također postoje inačice i za ostale operacijske sustave poput Mac OS-a, Windowse itd.

MySQL baze su relacijskog tipa, koji se pokazao kao najbolji način skladištenja i pretraživanja velikih količina podataka i u suštini predstavljaju osnovu svakog informacijskog sustava, tj. temelj svakog poslovnog subjekta koji svoje poslovanje bazira na dostupnosti kvalitetnih i brzih informacija.

Mailing lista

Upišite se u SkyTrack ™ mailing listu i budite ažurirani